Esports: Normativa sector Esportiu COVID + FAQS XXV

Adjunt us trametem Acord del Consell de Govern de 28 de setembre de 2021 pel qual s´aprova el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19.

Igualment, vos adjuntam un document de FAQS actualitzat a dia d´avui per tal de clarificar la normativa.